تعبیر دیدن سیمرغ در خواب

تعبیر خواب سیمرغ : سیمرغ پرنده افسانه ای که غیر از ادبیات ایران در فرهنگهای دیگر کشورها نیز وجود دارد به خاطر خصوصیاتی که در افسانه ها برای این پرنده آمده است تعبیر خواب این پرنده خوب است و جای نگرانی برای بیننده ندارد.

تعبیر خواب سیمرغ

سیمرغ

شاید بتوان سیمرغ را از مهم‌ترین جانورها در ادب فارسی برشمرد. آشیانه او کوه اسطوره‌ای قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد.
زال را می‌پرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می‌کند. به رستم در نبرد با اسفندیاررویین‌تن یاری می‌رساند.
فهم معنی دقیق دو حرف اول سی مرغ بسیار مهم است. آیا سی همان عدد ۳۰ هست و یا اینکه سی تحریف شده و یا خلاصه شده از واژه دیگری است. یک نظر بر آن است که سی در واقع شی هست و آن مخفف شاه و یا شاهین است شاهی مرغ مرغی است که در عالی‌ترین درجه است و شاید نام دیگر همای سعادت باشد.

تعبیر کلی سیمرغ در خواب

دیدن سیمرغ در خواب خوب است بخصوص اگر ببیند که سیمرغ در خانه اش بچه نهاده پول و مال فراوانی تحصیل خواهید کرد و برخی از معبران نوشته اند بیننده این خواب گنج خواهد یافت, ولی نیکو نیست اگر ببینید که سیمرغ در خانه شما مرد یا بچه نهاد و بچه و جوجه اش مرد.

تعبیر خواب سیمرغ امام صادق (ع)

امام صادق (ع) فرمایند: تعبیرهای سیمرغ عبارتند از: پادشاه , مردی بزرگ , حکومت , زنی زیبا

تعبیر خواب سیمرغ یوسف نبی (ع)

یوسف نبی (ع) فرماید: دیدن سیمرغ کار وی بالا گیرد.

تعبیر خواب سیمرغ ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت سیمرغ می‌خوری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود .
اگر ببینی سیمرغ ماده را کشته‌ای، یـعـنـی با دختری آمیزش می‌کنی و «دوشیزگی» او را از بین می‌بری.

تعبیر خواب سیمرغ منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن سیمرغ در خواب نیکو است و رویائی میمون و مبارک محسوب می شود. اگر در خواب ببینید سیمرغی بر بام خانه شما لانه کرده جاه و جلال و شوکت و مال خواهید یافت و روزگار شما خوبترین چهره را خواهد گرفت و از این بهتر وقتی است که ببینید سیمرغی از هوا بر بام خانه شما فرود آمده یا در خانه شما مامن و ماوا گرفته است.

مشخصات

دانـــــلود

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها